ساخت تخصصی صندل طبی

صندل طبی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شما به‌ راحتی و با آرامش می‌توانید با آنها راه بروید و همچنین باعث خنک نگه‌ داشتن پاهای شما در هنگام راه‌رفتن در هوای گرم می‌شوند. صندل‌ طبی به دلیل داشتن پد مخصوص در قسمت پاشنه آنها باعث کنترل حرکات شما در هنگام راه‌ رفتن شده و از پرونیشن زیاد پا جلوگیری می‌کنند.