درمان غیر جراحی زانو پرانتزی و ضربدری کودکان

فیزیوتراپی می‌تواند درمان اصلاحی مناسبی برای کودکانی باشد که پای پرانتزی آن‌ها خفیف بوده و در سن رشد قرار دارند. به علت نرمی و انعطاف‌پذیری بالای استخوان‌های کودک در سنین رشد، می‌توان مسیر رشد پا را تا حدودی به وسیله‌ی جلسات فیزیوتراپی منظم و مدام اصلاح کرد تا از شدت گرفتن بیماری جلوگیری شده و انحراف پاها نیز کمتر شود.