درمان درد سرپنجه پا متاتارسالژیا

درمان درد پنجه پا

یکی از نشانه های درد پنجه پا, کاهش تحمل افراد نسبت به زمان پوشیدن کفش می باشد. در اغلب موارد تحمل کردن کفش بخصوص کفش هایی با جا پنجه ای باریک و پاشنه های بلند برای بیماران سخت بوده و سرعت گام برداشتن بیماران کاهش می یابد و بیماران ترجیح میدهند از کفش های جلوباز استفاده کنند

درد پنجه پا در افراد مسن میتواند منجر به افزایش احتمال افتادن شود. هم چنین راه رفتن روی سطح سخت و بالا رفتن از پله ها بسیار چالش برانگیز میشود. این موارد نشانه مهمی از درد پنجه پا می باشند.